Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Modlitwa: prosto w cel!

25 kwietnia 2017
Comments off
2 953 Odsłon

Mary_male

Moje życie modlitewne umacniało się z biegiem lat, kiedy uczyłam się precyzyjnie kierować swoją modlitwę. Ten sposób modlitwy zawsze przynosi owoce, zarówno wierzącym od dawna jak i początkującym. Kiedy prowadzę modlitwę lub uczę modlitwy, staram się w taki sposób się modlić, ponieważ jest ona skuteczna, dotyka specyficznych tematów i wzmacnia je Bożym Słowem.

W ciągu lat stosowania tej modlitwy, zebrałam spory zbiór fragmentów Pisma, które odnoszą się do uwielbienia, dziękczynienia, uwolnienia od lęku, wysławiania imion Boga i wielu innych. Wskazówki, które chcę wam dziś podać, odnoszą się zarówno do modlitwy za kościół, jak i w osobistych sprawach. Cieszę się, że mogę obserwować, jak ludzie wzrastają, ucząc się modlitwy ukierunkowanej na konkretny cel, w oparciu o Słowo Boże.

Modlitwa o Bożą obecność

To jest jedna z najważniejszych próśb, jakie możemy zanosić do Boga – o to, żeby Boża obecność zstąpiła na daną sytuację lub okoliczności. Kiedy Bóg jest z nami, możemy się spodziewać najlepszych rzeczy, a to, czego się obawiamy, odchodzi. Bóg odwraca bieg całej sytuacji. Kiedy modlimy się, aby Boża obecność dotknęła naszych spotkań, nabożeństwa w kościołach napełniają się życiem. Życie człowieka pozbawionego Bożej obecności jest pozbawione prawdziwego celu. Modląc się o Bożą obecność, możemy głośno ogłaszać werset z Psalmu 16.11: Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. 

Ja zwykle modlę się tak: „Panie, daj mi dziś poznać Twoją drogę życia! Napełnij mnie radością Twojej obecności. Zstąp, Boże, do każdej sytuacji, w jakiej się znajduję i niech Twoja radość będzie w niej moją mocą!”

Modlitwa o Bożą moc

Każdy z nas potrzebuje, aby Bóg ukazał swoją siłę i wzmocnił nas Słowem. Jego siła jest potrzebna aby ratować albo przełamać trudną sytuację, aby uzdrowić, ocalić lub wyzwolić nas z przeróżnych opresji. Wobec takich okoliczności jest czas, aby prosić Boga, aby wyzwolił swoją potężną moc. Użyj np. słów z Psalmu 68,29: Rozkazuj, Boże, według mocy swojej, umocnij, Boże to co dla nas uczyniłeś.

„Rozkazuj, Boże, ukaż swoją moc w tej sytuacji, uwolnij swoja moc teraz, mój Boże”.

Modlitwa o ludzi

Bóg pragnie, aby wszyscy nieśli ewangelię – dobrą nowinę innym ludziom. Możemy więc modlić się o to, żeby Bóg postawił na naszej drodze właściwe osoby, dla których moglibyśmy stać się darem, abyśmy mogli przynieść im nadzieję czy ulgę w życiu lub odpowiedź na ich wątpliwości. Także módlmy się o ludzi, których sami potrzebujemy. Zachęcam was, abyście prosili Boga o to, aby przyprowadził do was ludzi ze wschodu, zachodu, północy i południa. Abyście mieli coś do zaoferowania tym ludziom, jesteście bowiem światłością świata. Bóg kocha ludzi i chce użyć was do tego, abyście przyprowadzili kogoś do Jego Królestwa. Nie ma większej radości, niż pomóc komuś zbliżyć się do Jezusa, przyciągnąć go bliżej do Boga. Możesz w tym celu użyć wersetu z 2 Kor 4.4: Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.

„Boże, modlę się o to, abyś usunął zaślepienie, jakie nieprzyjaciel położył na umysłach ludzi niewierzących, aby mogli zobaczyć światło ewangelii, które ukazuje chwałę Chrystusa, który jest obrazem Boga.”

Modlitwa o ochronę

Świat, w jakim żyjemy, nie zawsze jest bezpieczny, ale modlitwy o ochronę działają. Gdybym była matką, codziennie modliłabym się o ochronę moich dzieci, zanim pójdą spać. Nieprzyjaciel jest złodziejem i rozbójnikiem, który przychodzi, aby niszczyć. Nie będzie się pytał o pozwolenie, nie jest gentelmanem. On jest kłamcą i nie będziemy z nim negocjować. Mamy być czujni, a nie pasywni. Jako Boże dzieci powinniśmy zawsze modlić się za naszych pastorów i przywódców, za nasz kraj, przyjaciół i rodzinę. W takich przypadkach używam często wersetu z Psalmu 5.11-12: Lecz rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają, będą się głośno radować na wieki; Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują Twoje imię, będą się radować Tobą.

„Panie, kochamy Ciebie! Otocz nas swoją opieką i osłoń nas jak tarczą”

Jest wiele innych, szczególnych intencji, w których mamy się modlić. Te, które wymieniłam powyżej, to zaledwie przykład wzięty z życia. Kiedy zaczęłam się modlić w ten sposób, zaczęła przychodzić odpowiedź. Lubię zapisywać prośby modlitewne na kartce, a potem, na odwrocie, spisywać cudowne rzeczy, jakie Bóg dla mnie uczynił.

Zwykle zaczynasz odczuwać Bożą obecność i pokój, kiedy modlisz się o nią. Najpierw burza odchodzi, a następnie czujesz ulgę, chociaż może nie dzieje się to od razu. Nasz Bóg jest zachwycający, a życie z Nim to prawdziwa przygoda. Zwykle wpierw rzeczy są uwalniane w sferze duchowej, a dopiero potem w naszej codzienności. Nieważne co się pojawia w naszym życiu, zawsze stoimy pewnie w mocy Bożego Słowa, którą uwalniamy przez modlitwę. Modlitwa ma na celu wywołanie konkretnego efektu. Nigdy nie powinniśmy się skarżyć, ponieważ uwalniana moc Słowa może przyjść nam z pomocą w trudnościach. Zamiast tego powinniśmy z wdzięcznością modlić się o odpowiedź na nasze potrzeby. Tak wiec połączenie wiary i mocy Słowa przynosi szczególne rezultaty.

Moja rada na koniec:

Nie musimy spędzać długich godzin na modlitwie, ale poważnie potraktujmy Słowo, wypowiadajmy je z wiarą nad szczególnymi sytuacjami w życiu i napierajmy na nie w modlitwie, aż nastąpi zmiana.

Gdy takie sytuacje pojawią się w waszym życiu, niech Boże Słowo będzie jak miecz w waszych rękach, abyście zobaczyli Boga spieszącego wam z odsieczą w odpowiedzi na wasze wezwanie.

Comments are closed.