Blogi
Duch Święty (Luty 20, 2018 3:12 pm)
Niech stanie się światłość (Luty 12, 2018 11:21 pm)
Mój wybór: trwanie w Chrystusie! (Styczeń 30, 2018 6:41 pm)
Na czym polega działanie apostolskie? (Styczeń 29, 2018 12:08 pm)
Światłość świeci (Styczeń 22, 2018 10:00 pm)
Zrób krok w kierunku Boga (Styczeń 16, 2018 9:29 pm)

Jak zostać osłem?

Tekst: Urszula Podżorska

Wszyscy znamy historię o ośle, którego użył Jezus,  by wjechać do Jerozolimy. Wierzę, że każdy z nas chce być użyty przez Boga do jego celów.

W tej historii jest jeszcze jeden morał. Osioł nie szukał Jezusa. To Jezus szukał osła, bo potrzebował wjechać do miasta. Jest miejsce w Bogu, gdy to Jezus zaczyna nas szukać i mówi do nas: „potrzebuję cię”. Tak jak Jezus wysłał uczniów, by znaleźli i przyprowadzili mu osła, tak dziś Jezus szuka ludzi, których może użyć do swoich celów.

On dzisiaj znowu potrzebuje ludzi, na których może wjechać do środowiska wokół nas, do naszych miast, do naszych rodzin.

Proces stawania się posłusznym osłem, którego Jezus używa do własnych celów, jest bardzo bolesny. W pełni tego procesu doświadczył Mojżesz. Na początku we własnej sile chciał pomóc udręczonemu Izraelowi. Kiedy te plany zawiodły, wydawało się, że wszystko runęło w żuciu Mojżesza. Przyszedł jednak czas, że to sam Bóg objawił mu się i powiedział: „Przeto teraz idź. Posyłam cię do faraona. Wyprowadź mój lud z Egiptu”.

Wykorzystaj czas przygotowania, by Jezus we właściwym czasie mógł powiedzieć do Ciebie: „potrzebuję cię”.

Comments are closed.