Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Jak uchwycić się planu Bożego?

16 stycznia 2017
Comments off
2 241 Odsłon

Mary_maleAlbowiem Bóg pracuje w was i daje wam pragnienie i wykonanie tego, w czym ma upodobanie. (Fil 2:13 New Living Translation)

Stop! Zatrzymaj się na chwilę i zastanów nad tymi słowami. Bóg pracuje w tobie; On pracuje w nas jako ciele Chrystusa. To powinno dać nam wielką nadzieję i zachętę. Bóg nie tylko ożywia nasze obumarłe duchy, gdy wierzymy i czynimy go swoim Panem.  Ale jest coś więcej ponad to! Gdy Bóg cię stworzył, miał dla ciebie dobry plan i moc, abyś robił dla niego wielkie rzeczy. W tym tygodniu będziemy kontynuować temat łaski, czyli Bożej mocy, która uzdalnia nas do czynienia dla Niego wielkich rzeczy. Będziemy mówić o tym, jak Bóg ściśle współpracuje z nami i w jaki sposób pomaga nam w realizacji Jego planu.

Prawdą jest, że każdy z nas ma swoje przeznaczenie. Są pewne podstawowe zasady związane z przeznaczeniem i Bożym planem dla nas. Przyjrzyjmy się temu, abyśmy mogli reagować w prawidłowy sposób, gdy zwodniczy ludzie będą próbowali nas odwieść od naszego powołania. Wszystko, czym się z wami dzielę, znajduje się w Biblii, a naszym celem jest życie jak Jezus. On żył zgodnie ze Słowem Bożym, a Jego naśladowcy czynią podobnie. A więc bycie blisko Słowa pomaga nam pozostawać na Bożej ścieżce i robić to, w czym On ma upodobanie.

1) Bóg powołał nas, abyśmy byli częścią ciała Chrystusa, a nie żyli osobnym życiem.

Od samego początku Bóg pragnął mieć grupę ludzi, z którymi mógłby mieszkać i wraz z nimi czynić wielkie rzeczy. Jego zamiarem nigdy nie było, abyśmy żyli sami i byli odizolowani, zajmując się tylko swoimi sprawami. Bóg chce, abyśmy byli pod opieką dobrych pastorów, którzy się o nas troszczą i żyli w społeczności ludzi wiary. On chce, abyśmy byli w tym zaangażowani i wierni, gdyż jest to część Jego planu, aby zmienić nasze życie. On chce, abyśmy stawali się coraz mocniejsi w wierze i Bożym charakterze. Chce, abyśmy mieli relacje z naszymi przyjaciółmi z kościoła i nawzajem motywowali się do przybliżania się do Boga. Więc jeśli ktokolwiek będzie próbował odwieść cię od zaangażowania w tę część planu, powiedz mu: „Przepraszam, ale ja będę trzymać się planu”.

2) Bóg dał ci talenty, zdolności i dary duchowe, abyś przez cały czas z nich korzystał.

Bóg potrzebuje ciebie do wykonania pewnych rzeczy w kościele! Tak, ciebie! Ponadto ma dla ciebie zadanie do wykonania poza kościołem i pracuje w tobie, aby cię do tego uzdolnić. Może to być ewangelizacja, uzdrawianie, okazywanie gościnności albo głoszenie. Każdy z nas ma coś do zrobienia i nie ma znaczenia, na jakim jesteś poziomie. On wyposaża cię i pomaga wykonać to, co musi być zrobione. Jest to część twojego przeznaczenia, a także część Jego planu dla ciebie.

3) Bóg daje ci marzenia robienia rzeczy, których pragnie Jezus.

Jezus chce być w kościele, chce uwielbiać, chce się modlić, chce czytać Biblię, chce uzdrawiać, chce zbawiać, chce kochać i chce też być z ludźmi. Może w przeszłości nie byłeś osobą, która lubiła robić to wszystko. Nic nie szkodzi, Bóg może odmienić upodobania naszego serca. Z chwilą gdy Jezus zaczyna mieszkać w naszym sercu i panować w naszym życiu, wszystko się zmienia. Zaczynamy w mniejszym stopniu widzieć nasze stare ja, a w większym nowe stworzenie. Ludzie poznają, że jesteśmy chrześcijanami, ponieważ robimy to, co robił Jezus. Dlaczego? Ponieważ pomaga nam Boża łaska i moc!

Bóg jest tak niesamowity, że bez udzielenia nam pomocy z nieba, nie wymagałby od nas stylu życia, jaki prowadził Jezus. Religia nie daje nam żadnej pomocy, żadnej mocy, żadnych obietnic, żadnego Ducha Świętego, żadnych cudów i żadnych możliwości. Religia chce, abyśmy byli bezużyteczni, duchowo uśpieni, nieczuli, apatyczni i bierni. Nie sądzę, że ktokolwiek chciałby przeżyć w taki sposób całe swoje życie. Absolutnie nie! Urodziliśmy się dla określonego celu oraz by żyć tak, jak ludzie opisani w Biblii. Na co dzień przezwyciężać trudne sytuacje, to wręcz przygoda życia! To dlatego robi się filmy o ludziach takich jak Mojżesz, Jezus, Dawid i inni. Każdy z nich otrzymał pomoc od Boga, a ta sama pomoc jest dziś dostępna dla nas.

Zatem zachęcam Cię, aby odważnie wypowiedzieć deklarację: „Boże, chcę na poważnie iść za Tobą, ale chcę tych samych wyników, jak ci ludzie w Biblii. Nie chcę robić tego, będąc tylko w połowie zaangażowanym albo być związany niemocą religii”.

Moim pragnieniem jest widzieć, jak coraz więcej ludzi budzi się do swego przeznaczenia i rozumie, czym jest chodzenie w nowych poziomach łaski na co dzień. Jest to możliwe dla tych, którzy pragną więcej i chcą czynić więcej. Co chcesz robić dla Boga? On ma dla ciebie plan, ale jaki? Czas powstać, uchwycić się tego planu i wkroczyć na nowy poziom przyjmowania pomocy od Boga. On chce ci pomóc stać się takim człowiekiem, jakim cię zaplanował i ma dla ciebie wszelką pomoc jakiej ci potrzeba.

Wstań i zawołaj do Boga: „Chcę czynić więcej, Jezu! Potrzebuję pomocy i chcę żebyś pracował we mnie, abym mógł czynić wielkie rzeczy!”

Comments are closed.