Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Jak Daniel trafił do Babilonu?

6 marca 2017
Comments off
2 806 Odsłon

Mary_maleDzisiaj przyjrzymy się bliżej historii Daniela. Daniel był Bożym prorokiem, ale też sprawował funkcję w babilońskim rządzie. Choć był Żydem zesłanym do obcego kraju, stał się jednym z najbardziej wpływowych ludzi swoich czasów. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak Daniel trafił do Babilonu? Dlaczego nie mógł zostać z innymi Żydami w Jerozolimie? I jak został podwładnym jednego z najbardziej znanych królów Babilonu? Aby zrozumieć Księgę Daniela, trzeba sięgnąć do innych ksiąg Biblii. Nie da się wyłowić sensu powyższych pytań bez powrotu do wcześniejszych wydarzeń i spojrzenia na okoliczności, które miały wpływ na kształt Księgi Daniela.

Jako współcześni chrześcijanie, będący pod wpływem kultury zachodu, musimy pamiętać o powadze, z jaką Bóg traktuje przymierze. Dla Żyda przymierze jest wszystkim, jest dosłownie częścią jego tożsamości. Przymierze według prawa jest umową (ugodą) między dwiema stronami. Co moje jest twoje, a co twoje jest moje. Co przytrafia się tobie, przytrafia się mnie. Zatem złamanie przymierza pociąga za sobą konsekwencje. W 29. rozdziale V Księgi Mojżeszowej Bóg wyjaśnia warunki przymierza. Jeśli jego lud odwróci się od Niego, aby czcić innych bogów, On odstąpi od swojego ludu (jako wyraz osądu) i pozwoli, aby zapanowali nad nim jego wrogowie. Jest to Boży sposób na oprzytomnienie jego ludu, aby Jego naród mógł do Niego powrócić i mógł z Nim odnowić przymierze.

Za rządów króla Jozjasza, po tym jak Słowo Boże zostało odnalezione w świątyni, przyszło do Judy gwałtowne przebudzenie. Jednak z jakichś powodów serce dla Boga, które Jozjasz niewątpliwie posiadał, nie zostało odziedziczone przez jego synów. Jeden z nich, król Jojakim, wymieniony jest w pierwszym wersecie Księgi Daniela. W trzecim roku jego panowania Nebukadnesar przybył do Judy i obległ Jerozolimę. To właśnie w trakcie tego oblężenia Daniel i jego przyjaciele zostali uprowadzeni do Babilonu. Więcej o królu Jojakimie przeczytacie w Księdze Jeremiasza. Jest bardzo prawdopodobne, że 29. rozdział Księgi Jeremiasza, zawierający słynny list, dotyczący Bożego planu wobec wygnańców, został odczytany Danielowi. W końcu list spisany był na zachętę i miał pokazać prawdziwe przesłanie Boga.

W historii uprowadzenia Izraelitów do niewoli Biblia stwierdza wyraźnie, że to Bóg dał zwycięstwo Nebukadnesarowi nad Jojakimem. Gdy przeczytałam to w drugim wersecie pierwszego rozdziału Księgi Daniela, byłam zdumiona.

W jakim celu Pan Bóg Izraela miałby pozwolić na to, aby wrogowie wzięli do niewoli jego lud, zniszczyli mury miasta i świątynię i jeszcze uprowadzili ludzi takich jak Daniel? Przecież Bóg powinien chronić Izrael i o niego walczyć, czemu więc do tego dopuścił?

Po przeczytaniu kilku rozdziałów z Księgi Jeremiasza (Jr 24-29 i 36) sami zrozumiecie, jaka jest odpowiedź i uświadomicie sobie, dlaczego ktoś taki jak Daniel został zabrany ze swojej ojczyzny. Boży ludzie tylko pozornie podążali za Bogiem, ale ich serca były twarde. Już nie słyszeli Boga, ani Go nie słuchali i nie podporządkowywali się Mu. A przy tym byli niegodziwi, bo szli za innymi bogami.

Prorok Jeremiasz został posłany przez Pana, aby przynieść Bożemu ludowi prawdziwe przesłanie pańskie z nadzieją, że posłuchają i do Niego wrócą. Jednak oni zamiast upaść na twarze i pokutować, chcieli zabić Jeremiasza. Czy nie brzmi to znajomo? To samo spotkało Jezusa, kiedy przyszedł ze swoim poselstwem o Królestwie Bożym. Religijni ludzie jego czasów, choć wyglądali na głęboko wierzących, byli daleko od Boga. Kiedy Jezus ogłosił przesłanie o powrocie do Pana, to właśnie ci religijni Żydzi chcieli Jezusa zabić. Ojciec króla Jojakima odnalazł Słowo Boże i przyczynił się do tego, że każdy powrócił do Boga.

Król Jojakim dostał Słowo Boże, podarł je i wrzucił w ogień. Taka była jego odpowiedź i odpowiedź ludu, co doprowadziło do tego, że Bóg osądził swój własny naród.

A wszystko dlatego, że większość ludu Bożego przestało słuchać Boga i zaczęło podążać za innymi bogami. Chodzili do świątyni i obchodzili religijne tradycje, jednak kiedy przyszło prawdziwe Słowo Boże i prawdziwy Duch Boży, zostali skonfrontowani. Gdyby byli prawdziwymi wierzącymi, gdyby kochali Boga i mieli uszy otwarte na Ducha Świętego, rozpoznaliby Jeremiasza i odpowiedzieliby pokutą. Jednak oni chcieli Jeremiasza zabić i trwać przy swojej własnej religii.

Pamiętajcie przyjaciele, że wszystko co stawiamy ponad Bogiem i Jego Słowem jest naszym bogiem. Nie możemy stawiać przed Boga naszej kultury, naszej religii, czy naszych preferencji. Mamy być lojalni wobec Niego i pozwolić tylko Jemu być naszym Bogiem.

Zatem wracając do początku naszej dzisiejszej historii, widzimy, że Daniel nie został wzięty do niewoli ze względu na swoją niewierność wobec Boga. Cała grupa była „na celowniku”, bo jako naród odwrócili się od Boga. Pamiętajmy, że Bóg nie jest naszym osobistym zbawicielem, On jest zbawicielem całego świata. On jest Bogiem dla grupy i nasze prywatne decyzje mają na tę grupę wpływ. W 24. rozdziale Księgi Jeremiasza Bóg obiecał, że ci, którzy byli szczerzy wobec Niego, powrócą do Izraela. Powodem, dla którego Daniel znalazł się w niewoli było więc zerwanie przymierza z Bogiem przez grupę i odwrócenie się grupy od Boga.

Co się dzieje, kiedy kościoły uskuteczniają swoją własną wersję religii, a Bóg nigdy się nie pojawia? Kiedy wróg przejmuje kontrolę nad ludźmi?

Ten problem mógłby zostać rozwiązany, kiedy każdy w kościele począwszy od liderów, a na dzieciach kończąc, zwróci się do Boga. Kiedy wszyscy mówią: „Odwracamy się od naszych bożków i naszej wersji chrześcijaństwa, aby spełniać twoją wolę”. Tego właśnie oczekuje Bóg, On chce, abyśmy się odwrócili od naszych własnych królestw do Jego Królestwa. I kiedy to robimy, przebudzenie zaczyna być rozniecane pośród Bożego ludu, a właśnie w przebudzeniu przemienia się życie ludzi. W przeciwnym wypadku pozostaje zawsze tylko niewola.

Comments are closed.