Blogi
Charakter w ogniu prób (Listopad 21, 2017 11:59 pm)
Unikanie ducha plotkarstwa (Listopad 14, 2017 5:50 pm)
Wbrew odczuciom: Nie jesteś sam (Październik 31, 2017 2:06 pm)
Cena bycia wielkim (Październik 24, 2017 3:09 pm)
Przełamywanie przeszkód (Październik 17, 2017 2:22 pm)
Para w gwizdek (Wrzesień 30, 2017 5:30 pm)

Dzisiejsze świątynki na wzgórzach

Tekst: Urszula Podżorska

Czym były świątynki na wzgórzach za czasów królów judzkich? Były miejscem oddawania czci innym bogom i bóstwom. Mówiąc precyzyjnie, były miejscem bezpardonowego buntu wobec Boga i jego Słowa. 

Jedynym królem judzkim, który kazał doszczętnie zniszczyć wszelkie formy bałwochwalstwa i ich kapłanów był Jozjasz. Zrobił to z całą siłą i determinacją. Kiedy poznał prawo Boże, nawrócił się do Pana z całego serca i przyprowadził lud do odnowienia przymierza z Bogiem.

Wtedy też po raz pierwszy od czasów sędziów obchodzono paschę ku czci Pana. To co zrobił król Jozjasz, to było przywrócenie autorytetu Słowa Bożego.

Czym są dzisiejsze świątynki na wzgórzach i kapłani służący w nich? To nic innego jak fałszywe objawienia Słowa Bożego trzymające ludzi z dala od przymierza  z Bogiem, z dala od mocy Bożej.

W dzisiejszym świecie chrześcijańskim mamy setki teorii na temat Kościoła, jego roli i struktury.

Jezus chce działać przez swój Kościół a nie wytwory ludzkiej wyobraźni, tudzież demonicznie inspirowane koncepcje.

Jest czas, by zgiąć kark i przyjść na nowo do przymierza z prawdziwym Bogiem. Z całego serca należy nawrócić się do Pana, przylgnąć do niego, a jego Słowo traktować poważnie jako najwyższy autorytet w naszym życiu. Przychodzi czas, kiedy ujrzymy rozwalanie świątynek i upadek kapłanów krzątających się wokół tych świątynek.

Upewnij się, po której stronie stoisz. Upewnij się, czy nie służysz przegranej sprawie.

Comments are closed.