Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Duchowe przebudzenie w Polsce

24 maja 2016
Comments off
4 804 Odsłon

Mary_maleCzy ktoś z Was słyszał o duchowym przebudzeniu w Polsce czy o przebudzeniu, które zostało zapoczątkowane w tym kraju? Czegoś takiego jeszcze nie było.

Na pewno zdarzyły się pewne ruchy przebudzeniowe tu i ówdzie. Czy wiedziałeś, że również wśród katolików Duch Święty dokonywał przebudzeń duchowych? To nie ma znaczenia, czy jesteś katolikiem, protestantem czy nawet Żydem. Gdyż Bóg szuka osób, które są otwarte na Ducha Świętego i chcą więcej Boga. Twoje pochodzenie, płeć czy wyznanie jest nieważne. Istotne jest to, czy będziesz zamknięty czy otwarty na działanie Boże.

Dzisiaj Bóg szuka ludzi, którzy będą częścią jednego z najbardziej potężnych Bożych poruszeń w Polsce i Europie. Jesteśmy świadkami tego, jak Jezus niczym rybak przemierza Polskę wzdłuż i wszerz, szukając serc, które będą mu zupełnie oddane. Ludzi zadziwia to, kogo Bóg powołuje i kto odpowiada na Jego wezwanie. Natomiast Bóg nie jest zaskoczony, bo On patrzy na serce, a nie sądzi po pozorach.

Wracając do pytania postawionego na początku, czy słyszałeś o przebudzeniu w Polsce? Dotąd nie było takiego, ale wkrótce nadejdzie. W księdze Joela Bóg zapowiada: „A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało ” (Joel 3.1). Wszelkie ciało oznacza, że dotyczy to każdego człowieka. W tym mieszczą się również Europejczycy, a zatem i Polacy. Każdy, kto chce Ducha Świętego, może go mieć. Twoja przeszłość ani tytuł naukowy nie ma znaczenia. Nieważne, ile masz pieniędzy, czy lat, z czym się zmagasz w życiu. Istotne jest natomiast, czy jesteś uważny i dostrzegasz, że Bóg porusza się w nowy sposób.

Kościoły w Polsce dramatycznie potrzebują duchowego przebudzenia i powstania ze snu. Mówiąc o przebudzeniu w kościołach, nie mówię o wprowadzeniu do programu nabożeństwa nowych pieśni czy organizacji kolejnej weekendowej konferencji. Mówię o czymś, co trwa znacznie dłużej i ma moc, aby przemienić wszystko wokół. Jako zwykli ludzie, nie mamy wpływu na pewne zmiany na poziomie państwa czy gospodarki. Są pewne zjawiska społeczne, którym nie można się sprzeciwić, ani ich zatrzymać. System religijny jest tak skorumpowany, że trzeba by cudu, aby działał. Rozwiązaniem nie jest wojna, rozmowy pokojowe, strajki czy ucieczka. Rozwiązaniem jest wylanie Ducha Świętego. Co takiego musimy zrobić, aby nadeszło duchowe przebudzenie? My, w znaczeniu nie tylko pastorzy czy przywódcy, ale całe kościoły w Polsce muszą być przygotowane na obudzenie się czy też przebudzenie duchowe.

Analizując wszystkie wielkie poruszenia Ducha Świętego na świecie, można stwierdzić, że poprzedziły je przygotowania. Pierwszą rzeczą, którą Bóg robi, to dotyka kościoła, a nie świata. Bóg wchodzi do swojego domu i zaczyna od liderów oraz sposobu, w jaki dany kościół funkcjonuje. Usuwa uchybienia, które zostały spowodowane przez niski standard i ducha tego świata. Zaczyna oczyszczać swoich ludzi świętym ogniem i usuwa rzeczy, które mu się nie podobają. Bogu nie podoba się wszystko, co widzi w nas i musimy sobie z tego zdać sprawę. Drugą rzecz, którą robi Bóg, jest przygotowanie ludzi dla siebie. Zaczyna z nich eliminować to, co nie jest częścią kultury Królestwa Bożego i kształtuje świętych. Tacy ludzie żyją dalej normalnym życiem, ale mają bojaźń Bożą zrodzoną w sercach. Są obywatelami Królestwa Bożego.  Trzecim elementem poprzedzającym nastąpienie przebudzenia, jest wołanie Jego ludu o Bożą obecność. W 2 Księdze Kronik 7:14 czytamy:  „I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię.”

Wystarczy jedno spojrzenie na ten kraj, żeby stwierdzić, że Polska potrzebuje uzdrowienia w każdym wymiarze, a duchowe przebudzenie jest odpowiedzią na tą potrzebę. Gdy ludzie Boży są zajęci swoimi sprawami bądź czczą bożki w swoim życiu, Bóg usuwa swoją obecność. Następnie wróg wchodzi i przejmuje kontrolę. Co sprawia, że przeciwnik i opresja odchodzą? Otóż za każdym razem sprawdza się to samo: Boży ludzie wołający do Pana i powracający do swego Boga. Podniesiony głos w tym kraju, który zacznie dobiegać z każdego kościoła, głębokie wołanie, aby On przyszedł. Gdy Boży ludzie poświęcają swoje życie, aby szukać wpierw Bożej twarzy, to przyciąga uwagę Boga i On zstępuje.

Co jest tym czynnikiem, który determinuje nastąpienie trwałego przebudzenia duchowego? Odpowiedź jest jasna – jedność! Trzeba pozbyć się z domu Bożego podziałów i buntu, gdyż Bóg nie ma w tym upodobania. Podział bierze swój początek w królestwie ciemności. Szatan zbuntował się przeciwko Bogu i spowodował rozłam w niebie. Więc jeśli ty, jako Boża osoba widzisz takie zjawisko w swoim kościele, twoim zadaniem jest natychmiastowa modlitwa w komorze. Nie rozpowiadanie o tym i pokazywanie palcem. Pozwól, aby Duch Święty i przywódcy w kościele zajęli się tą sprawą. A ty sam po prostu módl się w swoim czasie intymnym z Bogiem: „Panie, przebacz nam, że dopuściliśmy, aby podział i bunt dotknął nasz kościół. Boże, zmiłuj się nad nami i uzdrów nas”. Gdy tak postąpisz, Bóg szybko odpowie i udzieli pomocy z nieba. Pamiętaj, Królestwo Boże zawsze jednoczy i wprowadza pokój między ludźmi. My, jako chrześcijanie mieszkający w tym kraju, musimy zacząć walczyć o jedność i pokój. Musimy podążać w tą samą stronę, z tym samym nastawieniem i sercem. Gdy jesteśmy zjednoczeni w Duchu Świętym, nic nas nie powstrzyma.

Jeśli chcesz być w duchowym przebudzeniu, zapuść korzenie w lokalnym kościele i poddaj się autorytetowi. Zdaję sobie sprawę z tego, że ze względu na wydarzenia z przeszłości, wizerunek władzy został potężnie nadużyty w tym kraju. Jednak w Królestwie Bożym, autorytet jest dobrą rzeczą. Jezus był w stanie dokonywać znaków i cudów, ponieważ poddał swoje życie Bogu. Ze względu na to, iż był pod autorytetem, został mu dany autorytet, aby wyrzucać złe duchy i uzdrawiać ludzi. Podążanie za głosem dobrego pastora i poddanie się jego autorytetowi zaowocuje w twoim życiu. A poza tym, Bóg może zaufać Ci, żebyś zrobił dla Niego wielkie rzeczy. Będzie to wymagało poświęcenia, lojalności, poddania i wierności ludzi, aby unieść Boże poruszenie. Czasy, w których ludzie pojawiali się i znikali z kościołów się kończą, ponieważ to nie przynosi efektu. Bóg chce ustanowić właściwe rzeczy, które jak mówi o tym Jego Słowo, są zgodne z Bożym zamysłem.

Czy ktoś słyszał o przebudzeniu duchowym w Polsce? Już całkiem niedługo wielu z was usłyszy o nim. Wielu przybędzie, aby go doświadczyć. Czy jesteś na to gotowy? Czy jesteś przygotowany? Czy będziesz pragnąć Boga w desperacki sposób? I czy chcesz być użyty właśnie w tym czasie? Gdy Jezus przyjdzie, pukając do drzwi, czy powiesz: „Przepraszam, ale moje życie jest w tej chwili naprawdę zawalone różnymi sprawami” czy zawołasz: „Tak, zostawię wszystko i pójdę za tobą.” Ci, którzy powiedzą „tak” i znajdą się w Bożym planie, będą naznaczali bieg historii. Pozostali będą oglądać nadchodzące przebudzenie z perspektywy obserwatorów. Ci pierwsi będą tymi, którzy zgodnie z Bożymi instrukcjami przygotowali się i będą nieśli przebudzenie.

Wierzę, że Bóg przygotowuje teraz swój lud na coś, co nastąpi w odległej przyszłości. Widzę chmurę na horyzoncie, a ta chmura niesie świeży deszcz z nieba dla Polski. Wołanie o pomoc dla tego kraju przyjdzie dzięki świeżemu poruszeniu Bożemu. Nowy rozdział w historii Polski może zostać napisany jedynie przez ludzi, którzy są gotowi i tego chcą.

Comments are closed.