Blogi
Bądź mężny (Sierpień 22, 2017 2:16 pm)
Boże prawa (Sierpień 12, 2017 8:09 pm)
On widzi tajemnice (Sierpień 2, 2017 7:54 pm)
Odwet Boży (Lipiec 26, 2017 12:31 pm)
Chodzenie w wymiarze nadnaturalnym (Lipiec 20, 2017 2:48 pm)
Samochód bez kierowcy (Lipiec 11, 2017 3:57 pm)

Chodzenie w prawdzie

Konfa2015_MDS_1000

Nauczanie „Chodzenie w prawdzie” nagrane podczas Konferencji Mocy Ducha Świętego – 17. października, Chałubiński Tower, Warszawa.

W trakcie konferencji w Warszawie Bóg zmieniał wielu ludzi, dotykając różnych aspektów ich życia.

Podczas ostatniej konferencji, gdy usługiwał Nobin Samson, w trakcie trwania nauczania mówił: „PRZYGOTUJCIE DROGĘ PANU. Na Sali było kilkaset osób, Duch Chrystusa zaczął poruszać się, a ja już nie tylko chciałem Słowa „logos” i ”rhema”, ale chciałem doświadczyć Boga! W chwili gdy w swoim sercu zdecydowałem że przyjmuję, w ciągu 15 sekund usługujący wywołał mnie z tylnej ławki na środek i Bóg przemówił do mnie prawdziwie ustami proroka!

(świadectwo Łukasza)

Prawdziwe chrześcijaństwo w życiu wierzących polega na uczynieniu Jezusa Panem. Izraelici zrobili sobie cielca. Chcieli Boga według siebie samych. Jakiemu Bogu służysz? Czy to Jezus?

Chodzenie w prawdzie - pastor Nobin Samson

Comments are closed.