Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Chodzenie w łasce

9 stycznia 2017
Comments off
2 617 Odsłon

Mary_maleChciałabym się z wami podzielić przemyśleniami dotyczącymi tematu, który jest dla mnie nieustającym źródłem radości. Chodzi o łaskę, która jest szczególnym działaniem Ducha Świętego, usposabiającym nas do wykonywania pracy dla Boga.

Nikt z nas nie zasługuje na to, żeby wykonywać pracę dla Boga, do tego potrzebujemy Jego łaski. Sami zależymy od Bożej mocy i to kolejny powód, dla którego łaska jest niezbędna. Wielokrotnie znajdujemy się w sytuacjach, w których bez Jego interwencji nic się nie zdarzy. Czy jesteśmy w służbie, czy też jesteśmy do służby przygotowywani, wszyscy potrzebujemy łaski. Bóg ma dla każdego z nas łaskę, która może wzrastać. Postaram się wyjaśnić, o co chodzi z tą łaską.

Łaska, podobnie jak wiara czy błogosławieństwo, należały do pojęć, których kiedyś nie odnosiłam do mojego realnego życia. Nie wydaje mi się, abym dorastając w kościele, najpierw jako dziewczynka, a potem nastolatka, rzeczywiście doświadczała łaski w rozumieniu biblijnym. Nie działo się tak aż do czasu, kiedy naprawdę zbliżyłam się do Boga i zaczęłam widzieć, jak łaska uaktywnia się w moim życiu. Dlaczego? Ponieważ do łaski mamy dostęp przez wiarę (Rz 5.2) a wiara to rzecz naprawdę prosta. Wiara to przyjmowanie do serca Słowa Boga i odpowiadanie na nie. Wiara to moc od Ducha Świętego, która usposabia nas do czynienia tego, w co wierzymy. Jest wiele rodzajów łaski oraz wiele różnych jej poziomów. Wśród nich jest łaska do pełnienia funkcji pastora, apostoła, ewangelisty, nauczyciela i proroka. To są ludzie wiary wypełnieni przez Ducha Świętego. Otrzymali łaskę do budowania i umacniania Bożego kościoła oraz do prowadzenia i wyposażania ciała Chrystusowego. Chociaż nie każdy jest powołany, aby być przywódcą w kościele, każdy jest wezwany, aby coś dla Niego robić!

Skoro nie wszyscy jesteśmy powołani do służby, to jak spożytkować łaskę w naszym życiu? Większość z nas ma powołanie do tego, aby być żniwiarzami w świecie. Mamy pracować w swoich zawodach, być ojcami i matkami, zakładać rodziny i wywierać wpływ na ludzi w swoich środowiskach.

Wiem, że może to nie brzmi porywająco, ale jest ważne w oczach Boga. Bóg nie potrzebuje tysięcy pastorów, ale zwykłych mężczyzn, którzy są stabilni, sumiennie wykonują swoją pracę i którzy mają przywódczy autorytet w swoim pokoleniu. Bóg nie potrzebuje tysięcy animatorów nabożeństw, ale szuka przedsiębiorczych kobiet w biznesie, handlu czy w administracji publicznej, które są gotowe rozszerzać królestwo Boże w swoim środowisku.

Bóg daje nam łaskę do wykonywania tego wszystkiego. Chodzi tylko o to, żebyśmy nie przestawali być chrześcijanami po wyjściu z nabożeństwa. Mamy nimi być 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Dlatego potrzebujemy łaski, żeby żyć dla Niego codziennie.

Jest też łaska do tego, aby służyć w kościele, w każdym rodzaju służby, i łaska do zarządzania w imieniu PANA. Nieważne, jak ciężki dzień dziś masz – twoja praca ma być wykonana wiernie z tym, do czego powołał ciebie Bóg. Kiedy czujesz się słaby, nie wiesz co powiedzieć albo czujesz się nieprzygotowany, wiedz, że wtedy przychodzi pełnia łaski (2 Kor 12.9). Kiedy decydujesz się iść za swoim powołaniem wbrew temu, jak znikomym naprawdę jesteś, Boża łaska jest natychmiast przy tobie, aby cię prowadzić. Oczywiście, Bóg oczekuje, że będziemy przygotowani do działania przez modlitwę i Bożą postawę życiową. Łaska nam pomaga, ale mamy także mieć swój własny wkład.

Łaska nie jest jakimś magicznym zaklęciem albo czymś, co ci daje nadnaturalne moce, jak w przypadku Supermana, który z dziennikarza stał się latającym gościem w pelerynie. W moim doświadczeniu łaska jest czymś bardziej realistycznym. Są w moim życiu dni, kiedy siedzę przy komputerze cały dzień, starając się pracować tak, aby nie stracić Boga z oczu i w dodatku wiem, że wieczorem będę miała służbę w kościele. Wiem też, że nie będę w stanie służyć ani Bogu ani ludziom, jeżeli nie przyjdzie łaska. Za każdym razem, kiedy wołam do Boga o łaskę i siły, On zawsze przychodzi.

Za każdym razem, kiedy wstępuję do kościoła, oczekuję Bożego wsparcia. Potrzebuję łaskę do uwielbienia, szczególnie gdy toczy się walka duchowa albo gdy muszę się zmierzyć z jakimiś trudnościami. Wiem, że moim zadaniem jest być oddaną, mieć właściwą postawę i być skupioną na Jezusie. Życiowe problemy schodzą na drugi plan, kiedy Jezus znajduje się centrum. Czasem dziwię się, jak to się stało, że podołałam temu wszystkiemu, szczególnie gdy brakowało mi w tym doświadczenia. Wiem jednak również, że to moc Ducha Świętego przysposobiła mnie do wykonania dobrej pracy dla Niego. On otrzymuje cześć i chwałę, a ja stoję w zachwyceniu tym, co dokonał w swojej mocy.

Wiara przychodzi ze słuchania Słowa Bożego i wypełniania go. Zachęcam cię, skoro czytasz ten blog, abyś zaczął stosować te słowa w praktyce. Łaska czeka na ciebie codziennie, Bóg chce cię w nią wyposażyć. Bóg pragnie ukazać swoją moc przez ciebie i w Twoim codziennym życiu. Zacznij od tego, że zwrócisz się do Niego z wiarą: „Boże, potrzebuję łaski!”. Jeżeli prosisz, On ci jej udzieli, a ty będziesz się nią cieszył i chodził w łasce. To jest o wiele lepsze, niż robienie wszystkiego o własnych siłach. Bóg otwiera drzwi, upraszcza i ułatwia wszystko, daje ci siły, podsuwa odpowiednie słowo, gdy masz coś powiedzieć oraz pieśń do zaśpiewania. Tobie pozostaje – wierzyć i być wiernym! Bóg będzie cię wspierał swoją życzliwością i łaską, abyś również mógł czynić wiele dobrego w swoim świecie.

Comments are closed.