Blogi
Teologia Boża a teologia Jonasza (Czerwiec 18, 2018 6:12 pm)
Czy jesteś bogaty w Bogu? (Czerwiec 7, 2018 7:06 pm)
Prawdziwe objawienie (Maj 23, 2018 10:38 pm)
Potrzebujemy osobistego objawienia (Maj 10, 2018 3:54 pm)
Maria z Betanii (Kwiecień 30, 2018 2:34 pm)

Brak braków

20141211_Complete_1000

Tekst: Leszek Sikora

Przyjmij to przesłanie: Bożą wolą dla twojego życia jest życie bez braków.

 

„Psalm Dawidowy. Pan jest moim pasterzem, Nie brak mi niczego.(Ps.23.1)

To jeden z najbardziej znanych fragmentów Biblii. Wszyscy go znamy i recytujemy na pamięć. Na szkółkach uczymy nasze dzieci recytować i śpiewać ten psalm. Ta krótka fraza zawiera sekret, obietnicę szczęśliwego życia – zaspokojenie wszelkiej potrzeby. Jest tylko małe „ale”. Dotyczy on wyłącznie tych, którzy mogą powiedzieć: „ Pan jest moim pasterzem”. Jezus umarł za każdego człowieka – to prawda,  ale tylko ci, którzy przez Jego krew weszli w Jego przymierze, uczynili Go swoim zbawicielem, należą do Jego owczarni. On jest ich pasterzem. Ta deklaracja jest skuteczna dla tych, którzy w Niego wierzą.

Jeżeli nie możesz utożsamić się z zaimkiem „moim” ten psalm cię nie dotyczy.

Jednak jeśli możesz pozytywnie potwierdzić, że Pan jest Twoim pasterzem – przyjmij to jako Jego deklarację, iż On chce cię zaopatrzyć we wszystko, czego potrzebujesz.

Kiedy Adam i Ewa zostali wyrzuceni z ogrodu Eden (I Moj. 3. 16-19), w konsekwencji spadły na nich ubóstwo, choroby,  trud, znój, mozół, strach i niedostatek.

Konsekwencje te zostały złamane na krzyżu przez Jezusa Chrystusa:

„ Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, iż będąc bogatym stał się dla Was ubogi, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali” (II Kor. 8.9)

Jezus w swoim życiu nie miał braków i raczej zaspokajał je u innych ludzi. Uzdrawiał, zaopatrywał, karmił, pocieszał. Wszelki brak w Jego obecności uciekały z piskiem.

Przyjmij to przesłanie: Bożą wolą dla Twojego życia jest życie bez braków.

Nawet jeśli dziś nie odnajdujesz tego w swoim życiu, to zacznij to ogłaszać, zacznij proklamować to słowo każdego ranka i wieczora  i ile razy jeszcze w ciągu dnia Duch Święty ci je przypomni. Nasącz tym słowem swoje myśli i ogłaszaj je nad każdą przeszkodą, a ono zacznie wydawać owoc w twoim życiu.  To na krzyżu Jezus złamał wszelki mój i twój brak. To jest fakt i nam – wierzącym ludziom –to błogosławieństwo należy się on bezapelacyjnie. To diabeł wykrada tę prawdę duchową.

W Bogu nie ma braków, które spowodują, że nie będziesz w stanie zaspokoić swych potrzeb. Do nas należy przyjęcie danej rzeczy przez wiarę i trwanie w niej dopóki nie otrzymamy tego, o co prosimy. Bóg nie chce abyśmy byli skąpi, ani myśleli wyłącznie o swoich potrzebach i pragnieniach.

Jego  wolą dla ciebie i dla mnie jest, abyśmy żyli bez braków. Tak bardzo nas kocha.

 

 

Comments are closed.