Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Boże narodziny

22 grudnia 2015
Comments off
2 565 Odsłon

Tekst: Anna Kulig

Część ludzkiej cywilizacji obchodzi raz do roku święta Bożego Narodzenia. Niezależnie od tego, czy są one zgodne z historyczną datą narodzin Jezusa Chrystusa, bez względu na ich coraz bardziej komercyjny charakter, miały w swej wymowie uczcić fakt przyjścia na świat Zbawiciela i dokonania przez Niego dzieła odkupienia.

­

Gdy Mesjasz przelał krew na krzyżu,  zmartwychwstał, a zasłona w świątyni rozdarła się na dwoje, droga ludzkości do Boga została otwarta. Od tamtej chwili, przez wszystkie pokolenia Bóg realizuje swój plan narodzenia ludzi przez ewangelię do Jego Królestwa – „Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy (…)”(Jk. 1:18).

U źródła wszystkiego, co miało realizować Boże cele, jest Jego Słowo, niosące Jego wolę i moc sprawczą.

Dlatego wszystko, co kiedykolwiek zostało poczęte ze Słowa Boga, już się narodziło lub się narodzi!

Przez całe wieki, Boże Słowo było uwalniane w mocy Ducha Świętego przez poselstwa, proroctwa i modlitwy świętych; zanoszone w radości zwycięstwa, ale i we łzach cierpienia, prześladowań i męczeństwa. To pokolenie nie zna większości z nich, ale Bóg zna je wszystkie. Ziemia stała się już brzemienna, zacieniona tym słowem, jak Maria, gdy poczęła (zob. Łuk.1:31-35).

Ono raz posłane, nie wraca już puste, wykonuje pomyślnie wolę Stwórcy (parafraza Iz.55:11).

Tak, jak  słowo obietnicy zrodziło Samuela z bezpłodnej Anny, Izaaka z niepłodnej już Sary i zestarzałego Abrahama, Jezusa z Marii, dziewicy, tak zrodzi też Bogu „lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach” (Tt.2:14) z bezpłodnych przez wieki narodów.

„Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu, czy naród może się urodzić za jednym razem?”(Iz.66:8).

Bóg tworzył oblicze ziemi w kilku etapach nazwanych dniami. To nie był jednorazowy akt. Chociaż każdy z nich był sukcesem, gdyż czytamy, że w Jego opinii to „było dobre”(zob. 1 Moj. 1:21,25), lecz każdy z z nich nie stanowił jeszcze doskonałej pełni, którą miał w swoim planie i w swojej wizji. Dopiero realizacja wszystkich etapów, w odpowiedniej kolejności i czasie, doprowadziła do ostatecznego celu – a to wszystko razem było dopiero „bardzo dobre” (zob. 1 Moj. 1:31).

Wierzę, że tak jest też z narodami, które wciąż czekają na swoje Boże narodziny u kresu dni, zanim Jezus Chrystus powróci na ziemię -„Młódź twoja zrodzi ci się jak rosa z zorzy porannej” (Ps. 110:3).

Wszystko, co Bóg poczyna, to się narodzi!

Każdy byt, rzecz mająca swój początek w Bożym Słowie obietnicy narodzi się: zbawienie ludzi, odnowa rodzin, małżeństwa, finanse, służby, powołania, kościoły, miasta, narody! Niektóre z nich powstają do życia szybko, na inne czekamy. Nie ma znaczenia jak długo czekamy, z każdym dniem jest coraz bliżej. „Czy ja mam doprowadzić płód do samego łona, a nie dopuścić do porodu? (…) mam zamknąć łono? – mówi twój Bóg” (Iz. 66:9).

Powinniśmy widzieć rzeczy z Bożej perspektywy, oczekując ich wypełnienia w doskonałym Bożym czasie, bo to on decyduje o powodzeniu (parafraza Kazn. 9:11).

Nikogo z nas Bóg nie przeznaczył do bezpłodności, ale każdemu wyznaczył szczególne dni narodzin, manifestacji obietnic, które złożył wcześniej w naszych sercach: „Wtedy sama pomyślisz w swoim sercu: Kto mi tych zrodził ? Przecież ja byłam bezdzietna i niepłodna, wygnana i odepchnięta? Tych więc kto wychował? Przecież ja pozostałam sama, skąd więc ci pochodzą?” (Iz. 49:21).”Wtedy poznasz, że Ja jestem Pan i że nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję” (w. 23).

Siedząc przy wigilijnym stole nie będę zastanawiać się nad tym, jak bardzo biblijne, komercyjne czy chrześcijańskie są to święta. Będę myśleć i oczekiwać na kolejne narodziny Bożych obietnic w moim życiu – i tak już aż do spotkania z Panem!

Tags

Comments are closed.