Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Zbawienie w Jezusie

14 grudnia 2018
Comments off
2 429 Odsłon

Tekst: dr Peter Gammons

Główne przesłanie Biblii oraz proroctwa Izajasza jest takie, że Chrystus umarł w naszym zastępstwie, jako nasz “zmiennik”. Niewierzący mogą nie rozumieć wielu chrześcijańskich zwrotów, ale jako fani sportu rozumieją terminologię sportową. Zmiennik to ktoś, kto wchodzi na miejsce kogoś innego. Głównym przesłaniem chrześcijaństwa jest to, że Chrystus stał się naszym zmiennikiem, niosąc nasze grzechy, abyśmy my mogli otrzymać przebaczenie. (…)

On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. (2 Kor. 5:21)

Zastępcza śmierć Chrystusa jest sednem przesłania Ewangelii. A jednak nieliczni rozumieją jej pełne implikacje. Św. Paweł pisał: “Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.” (1 Kor. 2:2).

Oby kaznodzieje zechcieli podjąć takie samo zobowiązanie dzisiaj… nic poza Krzyżem!

Słyszałem jak pewien charyzmatyczny mówca stwierdził: “Musimy pójść dalej poza Krzyż”. Całkowicie się z tym nie zgadzam—wierzę, że musimy wrócić do Krzyża. Gdyż poselstwo Krzyża jest Bożą odpowiedzią na każdą potrzebę ludzkości.

Pójść dalej poza Krzyż? Nie, największą potrzebą kościoła jest przyjąć świeże objawienie Krzyża. W gruncie rzeczy to jest prawdopodobnie najlepsza definicja przebudzenia.

Jezus stał się grzechem, abyśmy my mogli stać się sprawiedliwością.

Tak jak prorokował Izajasz, On wyrósł “jako korzeń z suchej ziemi”, po 400 latach ciszy (od Malachiasza do Mateusza) bez ani jednego słowa proroczego.

Był “jak jagnię na rzeź prowadzone” (Izaj. 53:7) i milczał przed tymi, którzy go oskarżali (Mar. 15:3-5). Jego ręce i stopy przebito, dokładnie tak, jak prorokowano setki lat wcześniej, zanim nawet wynaleziono ukrzyżowanie (Ps. 22:16). Potem został pochowany w pożyczonym grobie bogatego człowieka (Jan. 19:31-42; Mat. 27:57-60), jak przepowiadali prorocy. W istocie wypełnił On ponad 400 mesjańskich proroctw Starego Testamentu… co do najmniejszego szczegółu.

Wyobraź sobie, że stoisz przed Sądem całego wszechświata, a szatan występuje w roli prokuratora. Problem polega na tym, że wszystko co mówi o tobie jest prawdą. Gdy twój wyrok ma już zostać odczytany, opuszczasz głowę w przygnębieniu, wiedząc na co zasługujesz—wyrok skazujący.

Wtedy nagle Jezus wychodzi do przodu i mówi: “Nie karaj go. Ukaraj mnie zamiast niego”. To jest właśnie Ewangelia. To jest zastępstwo.

Nikt inny nie był wystarczająco dobry, aby zapłacić cenę za grzech. Tylko on mógł otworzyć bramy nieba i wpuścić nas do środka.

Przez Jego śmierć jestem usprawiedliwiony. To znaczy, że przed Bogiem wyglądam tak, jakbym nigdy nie zgrzeszył. Co więcej, nie tylko mi przebaczono (co jest cudowne), lecz także poprzez Jego śmierć stałem się sprawiedliwy.

Sprawiedliwość to bycie w porządku przed Bogiem. Czasami pytam zbór: “Czy jesteście sprawiedliwi?” Robię to po to, aby unaocznić, że większość wierzących nie rozumie sprawiedliwości w Chrystusie. Większość odpowiada: “Staram się być”. Nie zrozumieli o co chodzi. Moja sprawiedliwość nie jest rezultatem moich własnych wysiłków! Biblia mówi, że moja własna sprawiedliwość jest w Bożych oczach jak brudna szmata. Ci, którzy myślą, że mogą się dostać do nieba poprzez swoje własne dobre uczynki, są zwiedzeni. Wierzący jest przyodziany w Bożą sprawiedliwość.

Jak mówi stara ewangelicka pieśń:

Okryty jestem sprawiedliwości szatą, którą Jezus mi dał
Okryty jestem drogą krwią Jezusa, a On żyje we mnie
Cóż za radość wiedzieć, że mój Ojciec w Niebie
Kocha mnie i Jezusa mi dał

Gdy On patrzy na mnie, to nie widzi kim byłem, lecz widzi Jezusa.

Biblia oświadcza, że “wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej… nie ma ani jednego sprawiedliwego”. Lecz Dobrą Nowina Ewangelii jest taka, że możesz otrzymać przebaczenie i stanąć przed Bożą sprawiedliwością oczyszczony krwią Chrystusa.

Tak pisał Izajasz we fragmencie czytanym przez etiopskiego dygnitarza: “Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własna drogę zboczył, a Pan jego dotknął kara za winę nas wszystkich.” (Izaj. 53:6).

Dlatego szokuję niektórych, gdy mówię: “Bóg nie jest poruszony potrzebą”. To jest logiczne, ponieważ gdyby był poruszony tylko potrzebą, to na świecie nie byłoby już potrzeb. Bóg był poruszony potrzebą dwa tysiące lat temu i posłał Swego Syna, jako rozwiązanie. Teraz porusza go wiara.

Naszym jedynym wkładem w zbawienie jest to, że zawiedliśmy! “Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich.” (Izaj. 53:6).

Czy jesteś sprawiedliwy?

Możesz śmiało ogłosić, że “tak”, ze względu na zastępczą śmierć Chrystusa!

Moje grzechy zostały poniesione przez Chrystusa, a Jego Sprawiedliwość została mi udzielona.

Oto Cudowna Łaska—coś za nic dla tych, którzy na nic nie zasługują.


Tekst pochodzi z książeczki dr Petera Gammonsa „Boska zamiana”. Książeczkę można nabyć w sklepie internetowym tutaj

Comments are closed.