Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Bóg wielkich liczb

21 listopada 2014
Comments off
2 782 Odsłon

Autor tekstu: Emil Onyszczuk

Bóg ma upodobanie w wielkich liczbach. Wystarczy spojrzeć na rozgwieżdżone niebo czy mnogość gatunków zwierząt i roślin. W całym stworzeniu przejawia się masowa skala Bożego działania poprzez pomnożenie.

Życie w naszym kraju nie jest łatwe. Codzienne zmagania ze zwykłymi egzystencjalnymi problemami potrafią być wyczerpujące. Dla większości Polaków, w tym niestety wielu chrześcijan, zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych wciąż stanowi poważne wyzwanie, a często jest wręcz zmorą i źródłem strachu o to, czy starczy „do pierwszego”. W większości dziedzin życia trudno jest ludziom przebić się, wzrosnąć, awansować czy wzbogacić bez uciekania się do wszechobecnego cwaniactwa i korupcji. Odbicie się od dna w sferze materialnej czy w sferze myślenia i postrzegania samego siebie, czy choćby w sferze samych tylko marzeń jest trudne. Ale czy niemożliwe? Nie dla ludzi wierzących.

Zbyt często w naszym chrześcijańskim życiu zapominamy, kim jest Bóg, któremu zaufaliśmy. Zapominamy o Jego mocy i mądrości, które przejawiają się w całym dziele stworzenia, zapominamy o potencjale, jaki niesie z sobą wiara. W każdej żywej istocie Bóg umieścił zdolność do pomnożenia. Bóg uwielbia pomnażać. W pojedynczym nasieniu zdeponowany został potencjał do rozmnożenia się w gęsty las. Tę właśnie zasadę przytacza również Jezus, porównując Królestwo Boże do ziarna gorczycy, nawiązując jednocześnie do duchowego potencjału każdego człowieka.

Bóg ma upodobanie w wielkich liczbach. Wystarczy spojrzeć na rozgwieżdżone niebo czy mnogość gatunków zwierząt i roślin. W całym stworzeniu przejawia się masowa skala Bożego działania poprzez pomnożenie. Obecnie na ziemi żyje około 6 miliardów ludzi, a przecież zaczęło się zaledwie od jednej pary. Gdy Bóg zawierał przymierze z Abrahamem, obiecał mu nie tylko syna, ale również to, że jego potomstwo będzie liczne jak piasek na brzegu morza. Mała wizja nigdy nie jest Bożym celem. Król Salomon podczas uroczystości poświęcenia świątyni złożył na ofiarę 22 tysiące sztuk bydła i 120 tysięcy owiec. Obecna wartość rynkowa tych zwierząt to ok. 50 milionów złotych. Wbrew temu, co mówi religia – np. ustami swych wpływowych, niestety, reprezentantów – ilość ma dla Boga znaczenie.

Bożą wizją dla naszego kraju nie są kilkudziesięcioosobowe zbory, których stan liczebny zamiast wzrastać, przez lata pozostaje na tym samym poziomie lub wręcz ulega stopniowej erozji. Bożą wizją dla naszego życia nie jest niemożność związania końca z końcem oraz trwająca przez całe życie finansowa niemoc. Bożą wizją dla Kościoła nie są słabi duchowo chrześcijanie, którzy nieustannie potrzebują duchowego mleka, a nierzadko i duchowej reanimacji.

Możemy patrzeć na nasze życie poprzez pryzmat Bożego potencjału w nas i oczekiwać zmian. Ludzie, którzy pragną duchowego wzrostu, głębszego poznania Boga i funkcjonowania w darach duchowych, które Bóg w nich zdeponował, mogą doświadczyć Bożego przyspieszenia w dochodzeniu do duchowej dojrzałości i obfitego owocowania. Nasze kościoły mogą zacząć doświadczać znacznego wzrostu liczebnego. W naszym prywatnym życiu możemy zostawić za sobą dni, kiedy nie na wszystko starczało i doświadczyć radykalnych przełomów finansowych. Bóg jednak wymaga od nas nieustannego podtrzymywania wiary, a także wytrwałości, aby nie „wzgardzić dniem małych początków”.

Bóg jest Bogiem szerokiej wizji, działającym poprzez wzrost geometryczny, Bogiem wielkich liczb. Jego cele i plany, również te z naszym udziałem, cechuje wielka skala i rozmach. Już czas, abyśmy zaczęli w to wierzyć.

[vc_gallery type=”image_grid” interval=”3″ images=”5046″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” img_size=”186×124″]

Comments are closed.