Bóg realnie zstępujący do Kościoła

8 października 2016
Comments off
1 577 Odsłon

Pastorzy Steve and Kathy Gray w Polsce – Warszawa, 28-30 października 2016 r. *

Doświadczenie realności Boga powinno być największym pragnieniem każdego chrześcijanina. Tylko wtedy, gdy człowiek naprawdę spotyka się z namacalną obecnością Boga w swoim życiu, dochodzi w nim do głębokich i trwałych przemian. Chrystus dotyka każdej sfery życia: rodziny, zdrowia, pracy, edukacji, finansów przynosząc uzdrowienie, odnowę, wolność i prawdziwe błogosławieństwo.

Nadszedł czas intensywnego szukania Bożej Chwały, powierzenia się sprawom Królestwa Bożego i wylania Ducha Świętego ze wszystkimi przejawami Jego mocy. Nie można już dłużej zwlekać! Bóg chce zanieść ogień swego przebudzenia społeczeństwom i narodom! Bądź i ty w miejscu, gdzie możesz realnie Go spotkać.

Niektórzy mają błędne wyobrażenie na temat przebudzenia. Uważają, że otrzymują je ci, którzy pasywnie go oczekują. Zgodnie z takim przekonaniem głód duchowej odnowy i praca, by przebudzenie przyszło, czyni je wręcz „nielegalnym”, bo – jak powiadają wyznawcy tej teologii – Bóg działa suwerennie, jak i kiedy chce, a wiatr przebudzenia jest czymś tak nadnaturalnym, że nic nam do niego. (…)

Jeżeli jakikolwiek kościół podejmuje taką decyzję, jak Nehemiasz i mieszkańcy Jeruzalemu, może mieć przebudzenie. (…) Przebudzenie się zaczyna wtedy, gdy ludzie mówią: „Odbudujmy!”.  (Fragment książki „Gdy nadchodzi Królestwo” Steve’a Graya wydanej przez Fundację Nadzieja dla Przyszłości).

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału „Jak odpowiesz Bogu” z przesłaniem pastora Steve’a Graya podczas wizyty w Polsce w 2012 r.


(* Informacje i rejestracja:  office@kosciolchwaly.pl tel. 22 846 87 59)

Konferencja z udziałem Steve'a i Kathy Gray - 4 maja 2012 g.18:00 cz.1

Konferencja z udziałem Steve'a i Kathy Gray - 4 maja 2012 g.18:00 cz.2

Konferencja z udziałem Steve'a i Kathy Gray - 4 maja 2012 g.18:00 cz.3

Konferencja z udziałem Steve'a i Kathy Gray - 4 maja 2012 g.18:00 cz.4

Tags

Comments are closed.